BMW Serii 1: Aktualizacja informacji zawartych w instrukcji obsługi

BMW Serii 1 –> Wskazówki –> Aktualizacja informacji zawartych w instrukcji obsługi

BMW gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa i jakość swych samochodów, dzięki nieustannym modyfikacjom ich konstrukcji, wyposażenia i akcesoriów. Dlatego czasami mogą pojawić się rozbieżności pomiędzy informacjami zawartymi w instrukcji obsługi, a rzeczywistym wyposażeniem Państwa samochodu.

Aktualizacje wprowadzone po zakończeniu redakcji

Aktualizacje wprowadzone po zakończeniu redakcji dla instrukcji obsługi można w razie potrzeby znaleźć w załączniku do drukowanej krótkiej instrukcji użytkowania samochodu.

    Wyposażenie samochodu

    W niniejszej instrukcji obsługi opisane są wszystkie modele samochodów oraz wszystkie wyposażenia seryjne, krajowe a także seryjne, które ofero ...

    Dla własnego bezpieczeństwa

    Samochód jest zaprojektowany pod względem technicznym do warunków eksploatacji oraz wymogów związanych z przepisami ruchu drogowego w danym kraju. ...

    Categorie