Chevrolet Cruze: Fotele tylne

Podłokietnik

Podłokietnik


Rozłożyć podłokietnik, pociągając za pasek. W rozłożonym podłokietniku znajduje się uchwyt na napoje.

    Ogrzewanie

    Ogrzewanie przednich foteli można uaktywnić przy włączonym zapłonie poprzez pojedyncze lub kilkakrotne naciśnięcie przycisku   w pokr ...

    Pasy bezpieczeństwa

    Ze względu na bezpieczeństwo pasażerów pasy bezpieczeństwa są blokowane podczas działania dużych sił związanych z przyspi ...

    Categorie