Citroen C4: Akumulator 12 V

Citroen C4 –> Kontrole –> Kontrole –> Akumulator 12 V

Akumulator jest bezobsługowy.


Mimo wszystko należy sprawdzać czystość i dokręcenie klem, zwłaszcza w okresie letnim i zimowym.

Przed przystąpieniem do prac związanych z akumulatorem należy zapoznać się z rubryką "Akumulator 12 V", aby uzyskać informacje dotyczące odłączania i ponownego podłączania akumulatora.

Obecność tej etykiety, zwłaszcza
w połączeniu z funkcją Stop & Start, wskazuje na zastosowanie akumulatora ołowiowego 12 V, o specjalnej technologii i parametrach, wymagającego, w przypadku wymiany albo odłączenia, interwencji wyłącznie ze strony ASO sieci CITRO ËN lub warsztatu specjalistycznego.

    Kontrole

    Jeżeli nie ma innych zaleceń, należy kontrolować elementy zgodnie z planem obsługowym producenta i w zależności od silnika pojazdu. Kontrol& ...

    Filtr powietrza i filtr kabiny

    Terminy wymiany tych elementów znajdują się w planie obsługowym producenta. W zależności od warunków zewnętrznych (zapylenie atmosf ...

    Categorie