Citroen C4: Lepsze wykorzystanie skrzyni biegów

Citroen C4 –> Ekojazda –> Lepsze wykorzystanie skrzyni biegów

W przypadku manualnej skrzyni biegów ruszać powoli, nie czekać ze zmianą biegu na wyższy. Podczas przyspieszania zmieniać biegi dość wcześnie.

W przypadku automatycznej lub sterowanej skrzyni biegów preferować tryb automatyczny oraz nie naciskać mocno i nagle pedału przyspieszenia.

Wskaźnik zmiany biegu zachęca kierowcę do włączenia optymalnego biegu: gdy tylko zalecenie wyświetli się w zestawie wskaźników, zastosować się do niego jak najszybciej.

W przypadku samochodów wyposażonych w sterowaną albo automatyczną skrzynię biegów wskaźnik ten pojawia się tylko w trybie manualnym.

    Ekojazda

    Ekojazda jest sposobem jazdy, który pozwoli kierowcy zmniejszyć zużycie paliwa i emisję CO 2. ...

    Zachowanie spokojnego sposobu prowadzenia

    Przestrzegać bezpiecznej odległości między pojazdami, starać się hamować silnikiem zamiast hamulcem głównym, stopniowo naciskać ...

    Categorie