Citroen C4: Ponowne włączenie

Citroen C4 –> Jazda –> Stop & Start –> Ponowne włączenie

Nacisnąć ponownie przycisk "ECO OFF".

System znów jest aktywny; sygnalizuje to zgaśnięcie kontrolki przełącznika i wyświetlenie komunikatu.

System włącza się automatycznie przy każdym ponownym rozruchu przy użyciu klucza albo przycisku "START / STOP".

    Wyłączenie

    W dowolnym momencie nacisnąć przycisk "ECO OFF", aby wyłączyć system. Sygnalizuje to zapalenie kontrolki przełącznika, któ ...

    Usterka działania

    W przypadku uszkodzenia systemu kontrolka przełącznika "ECO OFF" miga, a następnie kontrolka świeci na stałe. Zlecić sprawdzenie sy ...

    Categorie