Citroen C4: Usterka działania

Citroen C4 –> Jazda –> Stop & Start –> Usterka działania

Usterka działania


W przypadku uszkodzenia systemu kontrolka przełącznika "ECO OFF" miga, a następnie kontrolka świeci na stałe.

Zlecić sprawdzenie systemu przez ASO sieci CITRO ËN lub przez warsztat specjalistyczny.

W przypadku uszkodzenia w trybie STOP silnik może gasnąć. Zapalają się wszystkie kontrolki zestawu wskaźników.

W zależności od wersji może się także wyświetlić komunikat alarmowy proszący o przestawienie dźwigni zmiany biegów w położenie N i naciśnięcie pedału hamulca.

Należy wtedy wyłączyć zapłon, a następnie uruchomić silnik przy użyciu klucza albo przycisku"START / STOP".

    Ponowne włączenie

    Nacisnąć ponownie przycisk "ECO OFF". System znów jest aktywny; sygnalizuje to zgaśnięcie kontrolki przełącznika i wyświetle ...

    Obsługa serwisowa

    Przed każdą interwencją pod maską silnika wyłączyć Stop & Start, aby uniknąć ryzyka obrażeń związanego z automaty ...

    Categorie