Citroen C4: Wyłączenie

Citroen C4 –> Jazda –> Stop & Start –> Wyłączenie

Wyłączenie


W dowolnym momencie nacisnąć przycisk "ECO OFF", aby wyłączyć system.

Sygnalizuje to zapalenie kontrolki przełącznika, któremu towarzyszy wyświetlenie komunikatu.

Jeżeli wyłączenie nastąpiło w trybie STO P, silnik uruchamia się natychmiast.

    Przypadki szczególne: automatyczne włączenie trybu START

    Ze względu na bezpieczeństwo lub komfort tryb START włącza się automatycznie, gdy: otwierają się drzwi kierowcy, pas bezpieczeństwa k ...

    Ponowne włączenie

    Nacisnąć ponownie przycisk "ECO OFF". System znów jest aktywny; sygnalizuje to zgaśnięcie kontrolki przełącznika i wyświetle ...

    Categorie