Fiat Tipo: Emisje CO2

Fiat Tipo –> Dane techniczne –> Emisje CO2

Wartości emisji CO 2, podane w poniższej tabeli, odnoszą się do zużycia w cyklu mieszanym.

Emisje CO2


(*) W przypadku stosowania wartości ciśnienia lub typów opon innych niż zalecane podane wartości emisji i zużycia paliwa nie będą zapewnione.

(**) Zasilanie LPG

(***) Zasilanie benzyną

    Zużycie paliwa

    Wartości zużycia paliwa, podane w poniższej tabeli, zostały określone na podstawie prób homologacyjnych, zgodnie z obowiązującymi wymag ...

    Przepisy dotyczące postępowania z pojazdem po okresie eksploatacji

    (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) Od wielu lat grupa FCA rozwija globalne zaangażowanie w ochronę i poszanowanie środowiska poprzez stałą p ...

    Categorie