Hyundai i30: Tabliczka znamionowa pojazdu

Hyundai i30 –> Informacje dla użytkownika –> Tabliczka znamionowa pojazdu

Tabliczka znamionowa pojazdu


Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) podany jest na tabliczce znamionowej pojazdu umieszczonej na środkowym słupku od strony kierowcy (lub przedniego pasażera).

    Numer identy fikacyjny pojazdu (VIN)

    Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) jest to numer wykorzystywany w dokumentach rejestracyjnych oraz wszystkich innych czynnościach prawnych dotyczących własno ...

    Tabliczka ze specyfikacją opon i zalecanym ciśnieniem w ogumieniu

    Opony w nowym samochodzie Hyundai zostały dobrane tak, aby zapewniać najlepsze osiągi w normalnych warunkach eksploatacji. Zalecane ciśnienie w oponach ...

    Categorie