Infiniti Q30: Klakson

Klakson


Aby uruchomić klakson, naciśnij środkową część kierownicy.

Klakson działa tylko wtedy, gdy włącznik zapłonu znajduje się w położeniu ON.

    Przełącznik odmrażania przedniej szyby (jeśli na wyposażeniu)

    Przełącznik odmrażania przedniej szyby (przełącznik ogrzewania szyby)jA działa, gdywłącznik zapłonu znajduje się w poło ...

    Okna

    ...

    Categorie