Kia Ceed: Language (Język)

Menu to jest wykorzystywane do ustawiania języka wyświetlacza i języka rozpoznawania głosu.

Wybierz [Language] (Język) Ustaw za pomocą pokrętła strojenia


❈ Po zmianie języka, system będzie zainicjowany ponownie.

❈ Obsługa języka poprzez region


    Tryb VRS (jeżeli jest w wyposażeniu)

    Funkcja ta jest wykorzystywana do zmiany sposobu wydawania poleceń głosowych między trybami Normal i Expert. Wybierz [VRS Mode] (Tryb VRS) Ustaw za pomoc ...

    Radio

    ❈ Mogą występować różnice w zależności od wybranego systemu audio. ...

    Categorie