Kia Ceed: Odłączanie urządzenia

Naciśnij przycisk Wybierz
[Phone] (Telefon) Wybierz [Paired Phone List] (Lista skojarzonych telefonów)

Odłączanie urządzenia


Z listy skojarzonych telefonów wybierz urządzenie, które chcesz odłączyć i naciśnij przycisk .


    Zmiana Priorytetu

    Co to jest Priorytet? Z systemem audio samochodu można skojarzyć maksymalnie 5 urządzeń Bluetooth Wireless Technology. W związku z tym wykorzystywana j ...

    Usuwanie urządzenia

    Naciśnij przycisk Wybierz [Phone] (Telefon) Wybierz [Paired Phone List] (Lista skojarzonych telefonów) Z listy skojarzonych telefonów wybierz urządze ...

    Categorie