Kia Ceed: Odmglanie szyby panoramicznej od wewnątrz

Odmglanie szyby panoramicznej od wewnątrz


1.Ustaw żądaną prędkość wentylatora.

2.Wybierz żądną temperaturę.

3. Naciśnij przycisk   .


4.W zależności od wykrytej temperatury otoczenia zostanie włączona klimatyzacja oraz zostanie ustawione pobieranie (świeżego) powietrza z zewnątrz.

Jeśli układ klimatyzacji nie jest wybierany automatycznie, reguluj odpowiedni przycisk ręcznie. Jeśli wybrane zostanie położenie prędkość obrotów
wentylatora zostanie przestawiona na większą.

    Automatyczne sterowanie klimatem wnętrza w kabinie samochodu

    ...

    Usuwanie zaparowania przedniej szyby panoramicznej

    1.Obrócić pokrętło regulacji obrotów wentylatora w położeniu najwyższych obrotów. 2.Ustaw temperaturę w pozycji ma ...

    Categorie