Kia Ceed: Pomijanie komunikatu informacyjnego

Kia Ceed –> Poznawanie samochodu –> Polecenia glosowe (jezeli sa w wyposazeniu) –> Pomijanie komunikatu informacyjnego

Kiedy podawany jest komunikat informacyjny, naciśnij na krótko klawisz
(poniżej 0,8 sekundy), aby przerwać komunikat informacyjny i usłyszeć dźwięk brzęczyka.

Po sygnale brzęczyka, wydaj polecenie głosowe.


    Uruchamianie poleceń głosowych

    Aby uruchomić działanie poleceń głosowych, należy na krótko wcisnąć klawisz na sterowniku zdalnego sterowania w kierownicy. Je ...

    Zakończenie polecenia głosowego

    Podczas korzystania z poleceń głosowych, naciśnij i przytrzymaj klawisz (powyżej 0,8 sekundy), aby zakończyć polecenie głosowe. Podcz ...

    Categorie