Kia Ceed: Uzyskiwanie połączenia telefonicznego poprzez wybieranie numeru telefonu

Kia Ceed –> Poznawanie samochodu –> Korzystanie z Bluetooth Wireless Technology –> Uzyskiwanie połączenia telefonicznego poprzez wybieranie numeru telefonu

Naciśnij przycisk Wybierz
[Dial Number] (Wybierz numer połączenia).

Uzyskiwanie połączenia telefonicznego poprzez wybieranie numeru telefonu


(1) Dial pad (Klawiatura wybierania numeru połączenia): Wykorzystywana do wprowadzania numeru telefonu

(2) Call (Połączenie telefoniczne): Jeśli wprowadzony został numer telefonu, wybiera numer Jeśli nie wprowadzono żadnego numeru, przełącza do ekranu historii połączeń

(3) End (Zakończenie połączenia): Usuwa wprowadzony numer telefonu

(4) Delete (Usuń): Usuwa wprowadzone liczby, po jednej cyfrze

    Ekran Phone MENU (MENU telefonu)

    Menu telefonu Kiedy urządzenie Bluetooth Wireless Technology jest połączone, naciśnij przycisk , by wyświetlić ekran Phone MENU (MENU telefonu). ...

    Odbieranie połączeń telefonicznych

    Odbieranie połączenia telefonicznego Odbieranie połączenia telefonicznego przy podłączonym urządzeniu Bluetooth Wireless Technology spowoduje ...

    Categorie