Kia Ceed: Wyłączanie systemu Bluetooth Wireless Technology

Funkcja ta jest wykorzystywana wtedy, kiedy nie chcemy korzystać z systemu Bluetooth Wireless Technology.

Wybierz [Bluetooth System Off] (Wyłączenie systemu Bluetooth)
Ustaw za pomocą pokrętła strojenia


❈ Jeśli telefon jest już podłączony, odłącz aktualnie podłączony telefon i wyłącz system Bluetooth Wireless Technology.

    Phone book Download (Pobieranie książki telefonicznej)

    Funkcja ta wykorzystywana jest do pobierania książki telefonicznej i historii połączeń do systemu audio. Wybierz [Phone book Download] (Pobieranie ks ...

    Korzystanie z systemu Bluetooth Wireless Technology

    Aby korzystać z systemu Bluetooth Wireless Technology, kiedy system jest aktualnie wyłączony, wykonaj poniższe kroki. Włączanie/wyłąc ...

    Categorie