Mercedes-Benz Klasa C: Ważne zasady bezpieczeństwa

Kąt otwarcia klapy bagażnika można ograniczyć. Jest to możliwe w górnym zakresie otwarcia do ok. 20 cm przed ogranicznikiem końcowym.

Może się to okazać przydatne, jeśli nad klapą bagażnika nie ma wystarczającej ilości miejsca

Przy ustawianiu kąta otwarcia należy zwrócić uwagę, aby wolne miejsce nad klapą bagażnika wystarczało na jej pełne otwarcie. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia klapy. Kąt otwarcia najlepiej ograniczać nie w garażu, lecz pod gołym niebem.

    Ograniczanie kąta otwarcia klapy bagażnika (wersja kombi)

    ...

    Włączanie

    Otwieranie klapy bagażnika: Pociągnąć za uchwyt w klapie bagażnika. Zatrzymać proces zamykania w żądanym położen ...

    Categorie