Mercedes-Benz Klasa C: Warto wiedzieć

Niniejsza instrukcja obsługi opisuje wszystkie modele, elementy wyposażenia seryjnego i dodatkowego Państwa pojazdu, które były dostępne w chwili zakończenia redakcji tej instrukcji. W wersjach produkowanych na rynki poszczególnych krajów możliwe są różnice. Dlatego pojazd może nie być wyposażony we wszystkie opisane funkcje. Dotyczy to również systemów i funkcji związanych z bezpieczeństwem.

 

Należy przeczytać informacje na temat fachowego serwisu więcej.

    Przewóz bagażu i porady

    ...

    Wskazówki dotyczące rozmieszczania bagażu

    OSTRZEŻENIEW przypadku niezabezpieczenia lub niewystarczającego zabezpieczenia przedmiotów, bagażu lub ładunku może dojść d ...

    Categorie