Mercedes-Benz Klasa C: Wskazówki ogólne

Przy blokowaniu pojazdu można jednocześnie

 • zamknąć szyby boczne

 • zamknąć okno dachowe lub panoramiczne okno dachowe.

W pojeździe wyposażonym w panoramiczne okno dachowe można następnie zamknąć rolety przeciwsłoneczne.

OSTRZEŻENIE

Podczas komfortowego zamykania może dojść do zakleszczenia kończyn w obszarze zamykania szyby bocznej i okna dachowego. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń!

Dlatego podczas komfortowego zamykania należy monitorować cały proces zamykania. Przed rozpoczęciem zamykania należy upewnić się, że w obszarze zamykania nie znajdują się kończyny.

Gdy ktoś został zakleszczony, należy postępować następująco:

Za pomocą kluczyka:

 • Puścić przycisk mbsymb1_inv_0026.png.

 • Nacisnąć i przytrzymać przycisk mbsymb1_inv_0025.png,
  aż szyby boczne i okno dachowe lub panoramiczne okno dachowe otworzą się ponownie.

Za pomocą KEYLESS-GO:

 • Odsunąć dłoń od czujnika w klamce.

 • Pociągnąć za klamkę i przytrzymać Szyby boczne i okno dachowe lub panoramiczne okno dachowe otworzą się.

  Komfortowe zamykanie

  ...

  Za pomocą kluczyka

  Kluczyk musi znajdować się blisko klamki drzwi kierowcy. Skierować czubek kluczyka na klamkę drzwi kierowcy. Przytrzymać przyc ...

  Categorie