Opel Astra: 7-calowy kolorowy wyświetlacz informacyjny

Opel Astra –> Wskaźniki i przyrządy –> Wyświetlacze informacyjne –> Wyświetlacz informacyjny –> 7-calowy kolorowy wyświetlacz informacyjny

Wybieranie menu i ustawień

Korzystając z wyświetlacza, uzyskać można dostęp do menu i ustawień.

Wybieranie menu i ustawień


Nacisnąć , aby włączyć
wyświetlacz.

Nacisnąć , aby wyświetlić stronę
główną.

Stuknąć palcem wymaganą ikonę wyświetlania menu.

Stuknąć odpowiednią ikonę w celu potwierdzenia wyboru.

Stuknąć , aby powrócić do menu
nadrzędnego.

Nacisnąć , aby wrócić do strony
głównej.

Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi systemu audio-nawigacyjnego.

Personalizacja ustawień.

    Wyświetlacz informacyjny

    Wyświetlacz informacyjny znajduje się na desce rozdzielczej przy zestawie wskaźników. W zależności od konfiguracji, pojazd może być ...

    8-calowy kolorowy wyświetlacz informacyjny

    Wybieranie menu i ustawień Wyświetlacz można obsługiwać na trzy sposoby:  za pomocą przycisków pod wyświetlaczem  doty ...

    Categorie