Opel Astra: Położenie

Ostrzeżenie

Przed wyruszeniem w drogę należy odpowiednio wyregulować zagłówki.

Położenie


Górna krawędź zagłówka powinna znajdować się na wysokości górnej części głowy. Jeśli takie ustawienie nie jest możliwe, np. z powodu dużego wzrostu osoby, zagłówek należy ustawić w najwyższym położeniu. Osoby niskie powinny ustawić zagłówek w najniższej pozycji.

    Zagłówki

    ...

    Regulacja

    Zagłówki przednich foteli Regulacja wysokości Nacisnąć przycisk zwalniający, ustawić wysokość, zablokować. Zagł&oacut ...

    Categorie