Opel Astra: Podłokietnik

Podłokietnik


Podłokietnik można przesunąć 10 cm w przód. W podłokietniku znajduje się schowek.

Schowek w podłokietniku.

    Elektryczna regulacja fotela

    Ostrzeżenie Podczas obsługiwania układu elektrycznej regulacji fotela należy zachować ostrożność. Istnieje nieb ...

    Ogrzewanie

    Wybrać żądaną moc grzewczą, naciskając kilkakrotnie odpowiadający danemu fotelowi. O aktualnie wybranym ustawieniu informuje lampka kontro ...

    Categorie