Opel Astra: Pokrywa silnika

Wykonywanie prac

Ostrzeżenie Przed przystąpieniem do wykonywania opisanych poniżej czynności należy bezwzględnie wyłączyć ...

Otwieranie

Pociągnąć dźwignię zwalniającą i ustawić ją z powrotem w położeniu wyjściowym. Przesunąć zapadkę z ...

Categorie