Opel Astra: Symbole

Opel Astra –> Wprowadzenie –> Symbole

Odwołania do innych stron instrukcji są oznaczone symbolem .


Symbol należy czytać jako "patrz
strona".

Odwołania do innych stron oraz wpisy indeksu odnoszą się do nagłówków z wcięciem znajdujących się w spisie treści rozdziału.

Chronologiczny porządek do wyboru wpisów menu w personalizacji pojazdu jest wskazywany przez .


Życzymy szerokiej drogi!

Adam Opel AG

    Oznaczenia Niebezpieczeństwo, Ostrzeżenie, Przestroga

    Niebezpieczeństwo Akapity oznaczone słowem Niebezpieczeństwo zawierają informacje o zagrożeniach wiążących si&# ...

    W skrócie

    Informacje dotyczące pierwszej jazdy ...

    Categorie