Opel Astra: Wskaźnik poziomu paliwa

Wskaźnik poziomu paliwa


Wyświetla poziom paliwa w zbiorniku.

Strzałka wskazuje stronę pojazdu, po której znajduje się klapka wlewu paliwa.

Zapalenie się lampki kontrolnej
oznacza niski poziom paliwa w zbiorniku. Kiedy lampka zacznie migać, należy natychmiast zatankować paliwo.

Nie wolno dopuszczać do całkowitego opróżnienia zbiornika paliwa! Ponieważ w zbiorniku zawsze znajduje się pewna ilość paliwa, przy tankowaniu można wlać jego mniejszą ilość, niż przewiduje to pojemność całkowita zbiornika paliwa.

    Obrotomierz

    Wyświetla prędkość obrotową silnika. Silnik powinien na każdym biegu pracować z jak najniższą prędkością obroto ...

    Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego

    Pokazuje temperaturę płynu chłodzącego silnika. 50 : temperatura robocza silnika nie została jeszcze osiągnięta środkowa czę& ...

    Categorie