Opel Astra: Wybieranie menu i funkcji

Wyboru menu i funkcji dokonuje się za pomocą przycisków na dźwigni kierunkowskazów


W celu przełączania pomiędzy kolejnymi menu głównymi lub w celu przejścia z podmenu do menu nadrzędnego, naciskać MENU.

Obrócić pokrętło regulacyjne, aby wybrać podstronę menu głównego lub ustawić wartość numeryczną.

Nacisnąć SET/CLR, aby wybrać i zatwierdzić funkcję.

W razie potrzeby na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy pokazują się komunikaty pojazdu i komunikaty serwisowe. Potwierdzić komunikaty przez naciśnięcie SET/CLR.

Komunikaty dotyczące stanu pojazdu.

    Wyświetlacz w wersji Midlevel

    Strony menu wyświetlacza Midlevel wybiera się przez naciśnięcie MENU na dźwigni kierunkowskazów. Symbole menu głównego są ...

    Wyświetlacz w wersji Uplevel

    Strony menu wyświetla się przez naciśnięcie p na kierownicy. Nacisnąć lub , aby wybrać menu, nacisnąć , aby potwierdzić ...

    Categorie