Opel Astra: Zerowanie systemu

Zawartość strony systemu rozpoznawania znaków drogowych można skasować w menu ustawień na stronie systemu rozpoznawania znaków drogowych, wybierając Zresetować i potwierdzając przez naciśnięcie SET/CLR na dźwigni kierunkowskazów lub na
kierownicy.

W celu skasowania zawartości strony można również nacisnąć SET/CLR lub i przytrzymać przez trzy
sekundy.

Jeśli zerowanie systemu powiedzie się, rozlegnie się sygnał dźwiękowy i do czasu wykrycia następnego znaku drogowego lub wczytania go z danych kartograficznych systemu nawigacyjnego będzie wyświetlany poniższy "znak domyślny".

Zerowanie systemu


W pewnych przypadkach system rozpoznawania znaków drogowych zostaje wyzerowany automatycznie.

    Funkcja alarmu

    Funkcję alarmu można włączyć lub wyłączyć w menu ustawień na stronie systemu rozpoznawania znaków drogowych. Gdy po w ...

    Kasowanie znaków drogowych

    Istnieją różne scenariusze powodujące skasowanie aktualnie wyświetlanych znaków drogowych. Po skasowaniu znaków, na wyświetlaczu ...

    Categorie