Skoda Octavia A7: Regularne kontrole instalacji gazowej

Co 2 lata specjalistyczna stacja obsługi musi przeprowadzić następujące badania.

Sprawdzenie korka wlewu.

Sprawdzenie stanu króćca wlewowego, pierścienia uszczelniającego, w razie potrzeby należy oczyścić pierścień uszczelniający.

Sprawdzenie instalacji gazowej pod kątem szczelności.

Co 4 lata specjalistyczna stacja obsługi musi przeprowadzić następujące badania.

Sprawdzenie zbiornika gazu pod kątem mocowania i ewentualnych uszkodzeń.

    Automatyczne przełączanie z trybu spalania gazu ziemnego na tryb spalania benzyny

    Pojazd automatycznie przełącza się z trybu spalania gazu ziemnego na tryb spalania benzyny w jednej z następujących sytuacji. Zbiornik gazu ziemnego jes ...

    Bezpieczny tryb spalania gazu ziemnego

    Koncepcja bezpieczeństwa instalacji gazu ziemnego zapewnia bezpieczną eksploatację. Dostępne są następujące urządzenia zabezpieczaj ...

    Categorie