Toyota Corolla

Toyota Corolla

Toyota Corollaп»ї

Dane specyficzne dla pojazdu w zależności od typu silnika

Podane wartości zostały określone zgodnie z regułami i warunkami określonymi przez przepisy prawne lub techniczne dotyczące ustalania danych eksploa ...

Dla bezpieczeństwa i ochrony

Tego fragmentu nie można pominąć ...

Categorie