Toyota Corolla: Natychmiast zatrzymać samochód

Poniższe ostrzeżenia sygnalizują ryzyko awarii mogącej doprowadzić do wypadku. Należy natychmiast zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu i skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem.Komunikat ostrzegawczy/ lampka kontrolna Opis/Znaczenie
Sygnalizuje nieprawidłowe ciźnienie oleju w silniku Gdy ciźnienie oleju silnikowego jest zbyt niskie, wyźwietla się komunikat ostrzegawczy.
Sygnalizuje usterkę w układzie ładowania.

    Gdy pojawi się komunikat ostrzegawczy lub zaźwieci się lampka kontrolna

    Jeżeli na wyźwietlaczu wielofunkcyjnym pojawi się komunikat ostrzegawczy, należy, zachowując spokój, wykonać zalecane czynnoźci: G&# ...

    Natychmiast zlecić sprawdzenie samochodu

    Wraz z pokazywanym na wyźwietlaczu wielofunkcyjnym komunikatem ostrzegawczym/ zaźwiecającą się lampką kontrolną rozlega się sygnał ak ...

    Categorie