Toyota Corolla: Składanie i rozkładanie lusterek

Ręcznie składane

Ręcznie składane


W celu złożenia lusterka popchnąć je w kierunku tyłu samochodu.

Elektrycznie składane

Elektrycznie składane


Nacisnąć przycisk, aby złożyć zewn ętrzne lusterka wsteczne.

Ponowne naciśnięcie tego przycisku powoduje powrót zewnętrznych lusterek wstecznych do normalnej pozycji.

    Regulacja ustawienia

    Naciskając przycisk, wybrać lusterko które ma być regulowane. Lewe Prawe Naciskając przycisk, ustawić pozycję lusterka. ...

    Automatyczne składanie i rozkładanie lusterek (w niektórych wersjach)

    W trybie automatycznego składania i rozkładania operacje te realizowane są w sprzężeniu z blokowaniem i odblokowywaniem drzwi. Tryb automatyczny mo& ...

    Categorie