Toyota Corolla: Usuwanie zaparowania przedniej szyby

Nacisnąć przycisk .


Usuwanie zaparowania przedniej szyby


Włączona zostaje funkcja osuszania powietrza oraz zwiększa się intensywnoŹć nawiewu.

Ustawić przycisk trybu nawiewu powietrza z zewnątrz/recyrkulacji powietrza na tryb nawiewu powietrza z zewnątrz, jeżeli wybrany jest tryb recyrkulacji powietrza. (Może on zostać przełączony automatycznie).

Aby szybciej usunąć zaparowanie przedniej szyby i szyb bocznych, należy zwiększyć intensywnoŹć nawiewu i temperaturę.

Gdy zaparowanie szyby zostanie usunięte, aby powrócić do poprzedniego trybu, należy ponownie nacisnąć przycisk
.

    Regulacja ręczna

    Aby wyregulować intensywnoŹć nawiewu, należy nacisnąć przycisk "∧" przełącznika , aby zwiększyć intensywnoŹ ...

    Kierunki nawiewu powietrza

    Nawiew kierowany jest na górną częŹć ciała i na stopy. Nawiew kierowany jest na górną częŹć ciała. : w ni ...

    Categorie